Dünya Vatandaşlığı Programı Yöneticisi

İş Detayları

YUVA, Türkiye’de yaşam boyu öğrenme alanında çeşitli projeler yürütten bir sivil toplum kuruluşudur. 2010 yılında kurulan YUVA yetişkin öğrenmesi yoluyla sürdürülebilir yaşam tarzları, yoksulluğun azaltılması ve demokratikleşme için çalışıyor ve katılımcı eğitim yöntemlerini yaygınlaştırıyor. YUVA’nın halihazırda Dünya Vatandaşlığı ve Yoksulluğun Azaltılması üzerine iki ana programı bulunuyor.

Dünya Vatandaşlığı Programı Yöneticisi YUVA Direktörüne karşı sorumludur. İstanbul merkezli çalışacaktır.

Görev ve Sorumluluklar
 • YUVA’nın Dünya Vatandaşlığı Programı altında gerçekleşecek projelerin planlama, uygulama, izleme ve değerlendirme ve mali ve yazılı raporlama süreçleri dahil proje koordinasyonu;
 • Ekoloji, insan hakları, göç farkındalığı ve diğer konularında yaygın yurttaş eğitim faaliyetleri organize etmek ve yürütmek, içeriğe destek vermek;
 • Dünya Vatandaşlığı Programı ekibini yönetmek,
 • Yeni Öğrenme Merkezleri’ni projelendirmek ve oluşumunu koordine etmek
 • Medya, web sitesi ve diğer tanıtım etkinlikleri için yazılı ve görsel malzemenin hazırlanmasına katkı vermek;
 • İlgili konularda proje yazma ve kaynak geliştirme faaliyetlerine destek;
 • Uluslararası, ulusal ve yerel paydaşlarla işbirliği yapmak ve kurumu temsil etmek.
Gerekli nitelikler
 • Yüksek öğrenim mezunu olmak (üniversite ve dengi akredite kurumlardan, tercihen proje koordinasyonu veya eğitim alanında);
 • Proje Koordinasyonu ve/veya Gençlerin ve Yetişkinlerin Eğitimi alanlarında en az 7 yıl tecrübe
 • Ekip Yönetimi tecrübesi
Beceri ve Yeterlilikler
 • Liderlik, inisiyatif alabilme ve yaratıcılık
 • Mükemmel derecede Türkçe ve çok iyi derecede İngilizce
 • Araç kullanma ehliyeti (ve becerisi)
 • Seyahat engeli bulunmaması
 • Ekip üyeliği
 • İletişim becerisi – kişiler arası, yazılı ve sözlü;
 • Enerjik, tutkulu ve kararlı;
 • YUVA’nın değerlerini benimseyen.

 Başvuru Süreci:

İlgilenen adayların başvurularını İngilizce olarak hazırlaması ve başvurularının şu belgeleri içermesi gerekmektedir:

 • Pozisyonla ilgili yeterlilikler ve deneyimi öne çıkaran bir ön yazı,
 • Güncel özgeçmiş,
 • 3 referans kişinin iletişim bilgileri,
 • Başvuru ve ek bilgi ve açıklama istekleri 12 Mart 2017’ye kadar ik@yuva.org.tr adresine yollanmalıdır. E-postanızın konu bölümünde ve ön yazınızda lütfen “Dünya Vatandaşlığı Programı Yöneticisi” ibaresine yer veriniz. Sadece ciddi şekilde değerlendirilen adaylarla iletişime geçilecektir. Son başvuru tarihinden itibaren 6 hafta içerisinde dönüş almamanız başvurunuzun olumsuz sonuçlandığı anlamına gelmektedir.

YUVA fırsat eşitliğini önemseyen bir işveren olarak ırk, cinsiyet, cinsel yönelim, yaş, engellilik ya da din ayrımı gözetmeksizin tüm adayları başvuru yapmaya davet eder.